ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนา
   และวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเพณีแซนโฎนตาตำบลละลม 11 ตุลาค... ::  อบต.ละลม เรามี facebook แล้วนะครับกดลิงค์นี้ไปเลย......... ::  เชิญร่วมเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทงตำบลละลม ประจำปี 255... :: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงตำบลละลม ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในวันอังคารที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้น...  เชิญร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555... :: รายละเอียดและกำหนดการ
 

 
 
แผนอัตรากำลัง

 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8
  ©copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.